Máng ăn cho gà dạng treo

Máng ăn cho gà dạng treo

  • Mô tả
  • Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Máng ăn cho gà dạng treo


Thông tin thêm
Sức chứa

Gồm có 3 loại: 2-4-8 KG

Vật liệu

Nhựa PP

Nắp đậy

Màu sắc

Vàng