Máng gà đẻ

Danh mục:

Sảm phẩm dùng để lắp đặt theo ô chuông gà đẻ. Sản xuất bằng công nghệ em đùn có bề mặt nhẵn bóng thuận tiện cho việc vệ sinh lòng máng

  • Mô tả
  • Liên hệ

Product Description

Máng gà đẻ


Additional Information
Kích thước

2,4m

Vật liệu

PVC

Màu sắc

Trắng