Tách hứng nước

Tách hứng nước cho gà, gia cầm

  • Mô tả
  • Liên hệ

Product Description

Tách hứng nước cho gà, gia cầm

– Núm được làm bằng thép không rỉ chất lượng cao.

– Có thể sử dụng cho gà con 1 ngày tuổi.

– Cung cấp nước mới và sạch liên tục.

– Sử dụng núm uống làm tăng mật độ nuôi gà.

– Giảm độ ẩm của chất độn chuồng, giảm mùi ammoniac.


Additional Information