Bình uống nước

  • Bình uống nước

    Bình uống nước cho gà

  • Bình uống nước tự động

    Sản phẩm chuyên dùng để cung cấp nước uống cho các loại gia cầm như Gà, Vịt, Ngan… Hệ thống van sẽ tự động bù phần nước thiếu hụt do vật nuôi uống,do đó sản phẩm giúp tiết kiệm nhân công đáng kể và luôn đảm bảo cung cấp nước cho vật nuôi.