Máng cai sữa – MTA11

Description

  • Máng ăn cai sữa cho heo con bằng nhựa
  • Lắp đặt trên sàn chuồng heo nái bằng móc gài.
  • Sản phẩm dùng để đựng thức ăn hoặc sữa cho heo con
  • Số lượng nuôi, từ 20 đến 30 con trên một máng

Additional information