Bình uống nước tự động – cargill

Bình uống nước tự động dành cho gà, sản xuất theo đơn đặt hàng của công ty Cargill Việt Nam

Danh mục: Từ khóa:

Mô tả

Bình uống nước tự động dành cho gà, sản xuất theo đơn đặt hàng của công ty Cargill Việt Nam