Bộ điều áp Lubing

  • Mã hàng:Bồ điều áp: Htu-011, bộ xả khí: Htu-011-1
  • Bộ điều áp đường uống cho gia cầm
  • Hãng sản xuất Lubing
  • Xuất xứ: Đức
  • Có thể sửng dụng bộ điều áp ở đầu tuyến và giữa tuyến
  • Kiểu kẹp treo: Kẹp treo sử dụng với ống Φ 27
  • Mô tả
  • Liên hệ

Product Description

Lubing_Pressure regulator Optima

Additional Information