Bộ điều áp

Sản phẩm dùng để điều chỉnh áp lực nước cho hên thống uống tự động băng núm uống.

Hãng sản xuất: Lubing- Đức

  • Mô tả
  • Liên hệ

Product Description

Bộ điều áp


Additional Information