Phụ kiện quạt thay thế

Minh Phát cung cấp các phụ kiện thay thế, sửa chữa quạt thông gió các loại.

  • Cánh cánh quạt
  • Chớp quạt
  • Buli
  • Môtơ
  • Dây curoa
  • Mô tả
  • Liên hệ

Product Description

Chớp quạt thông gió

Quy cách: Sử dụng cho quạt 36″ & 48″


Additional Information