Giá (kẹp) thiến heo

Danh mục:

Sảm phẩm hỗ trợ cho công tác thiến heo một cách thuận tiện và an toàn

Vật liêu: Thép không rỉ

Xuất xứ; Việt Nam

  • Mô tả
  • Liên hệ

Product Description

Giá kẹp thiến heo


Additional Information