Lồng úm heo con (Composite)

Sản phẩm dùng lắp đặt trong chuồng heo nái đẻ.

 • Vật liệu: Composite,
 • Phân Loai: Trái/Phải
 • Kích thươc: 1000x 460x130mm
 • Màu trắng
 • Phụ kiện kèm theo:bản lề
 • Mô tả
 • Liên hệ

Product Description

Sản phẩm dùng lắp đặt trong chuồng heo nái đẻ.

 • Vật liệu: Composite,
 • Phân Loai: Trái/Phải
 • Kích thươc: 1000x 460x130mm
 • Màu trắng
 • Phụ kiện kèm theo:bản lề

Additional Information