Máng ăn cho gà con

Máng ăn cho gà con

  • Mô tả
  • Liên hệ

Product Description

Máng ăn cho gà con


Additional Information
Đường kính miệng máng

290mm

Đường kính đáy máng

260mm

Vật liệu

Nhựa PP

Sức chứa

4kg

Màu sắc

Thân máng màu Vàn, Nắp màu Xanh