Máng tập ăn cho heo con bằng gang

Máng tập ăn cho heo con bằng gang

Sản phẩm tập ăn cho heo con.

Vật liệu: gang

Trọng lượng: 4.2 ± 0.1Kg

 

  • Mô tả
  • Liên hệ

Product Description

Máng tập ăn bằng gang cho heo


Additional Information