Máng Inox

  • Sảm phẩm sử dụng cho heo con tập ăn, uống
  • Vật liệu: Thép không rỉ 304
  • Lắp trên chuồng nái đẻ hoặc cai sữa bằng móc gài
  • Thanh chia ô có thể quay được tạo tiếng kêu để hấp đẫn heo con.
  • Mô tả
  • Liên hệ

Product Description

Máng ăn Inox cho heo


Additional Information