Máng tập ăn băng cao su

Máng tập ăn băng cao su

Danh mục:

Sản phẩm được sản xuất bằng những vật liệu tái sử dụng

  • Đường kính máng: 40cm, 50 cm, 60 cm
  • Ứng dung: dùng để làm máng thức ăn cho heo con, vịt

 

  • Mô tả
  • Liên hệ

Product Description

Máng tập ăn bằng cao su


Additional Information