Máng tập ăn cho heo con

Danh mục:
  • Sử dụng cho heo con tấm ăn cám, uống sữa…
  • Vật liệu: Thép không rỉ
  • Đường kính đáy máng: 40 cm
  • Liên hệ