Muỗng xúc thuốc

Danh mục:
  • Sản phẩm dùng để xúc thuốc, bột định lượng trong chăn nuôi:
  • Vật liêu: Thép không rỉ – Inox 304
  • Sức chứa: Gồm các loại 60ml, 80ml, 100ml, 250ml, 350ml
  • Liên hệ