Nối ống ống nước

Nối ống nước

Kiểu loai: Nối vuông- vuông, Nối vuông- tròn

Vật liệu:   Nhựa PVC

Size:  22x22mm, 25x25mm

Màu sắc: Trắng

Mô tả

Nối ống nước chuyên dụng cho đường ống cấp nước tự cho gia cầm