Sàn nhựa 40×120 ( Không ngàm)

  • Nhà sản xuất:   Minh Phát
  • Trọng lượng:     4Kg
  • Kích thước:       40x120cm
  • Vật Liệu:           Nhựa PP
  • Màu Sắc:          Cam (Hoăc theo đơn đặt hàng)

Mô tả

  • Sản phẩm ứng dụng cho tấm sàn chuồng heo cai sữa, chuồng dê, cừ và sàn thao tác kỹ thuật
  • Giảm bớt phầm gia công khung đỡ kim loại
  • Thuận tiện trong công tác tháo ráp và vệ sinh
  • Độ cứng  cao