Tách hứng nước heo con

Tách hứng nước cho heo con, giúp cho heo con uống nước một cách dễ dàng, giúp tiết kiệm nước, Sản phẩm kết hợp vơi núm uống nhỏ giọt tạo thành bộ hoàn chỉnh.

Vật liệu nhưa ABS có độ cứng cao.

Thông tin bổ sung

Vật liệu

Nhựa ABS

Màu sắc

Xanh