Tủ điều khiển 1 bơm

Mã hàng: TUBOM-HEO

  • CB của Hàn Quốc
  • Đồng hồ dò nhiệt Fox của Hàn Quốc
  • Nhãn hiệu: Mitsubishi của Nhật

Thông tin sản phẩm

Additional information