Tủ điều khiển bơm

Tủ điều khiển bơm nước cho tấm hệ thống tấm làm mát.

Nguyên lý hoạt động:

  • Chế độ chạy trực tiếp.
  • Chế độ chạy tự động: thông qua cảm biến độ ẩm sẽ tăt/mở số lượng moto bơm.
  • Số lượng bơm phụ thuộc vào nhu cầu của từng trại.
  • Mô tả
  • Liên hệ

Product Description

Tủ điều khiển bơm


Additional Information