Chúng tôi  luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Khách hàng liên quan đến giao dịch của khách hàng với chúng tôi. Khi phát sinh các khiếu nại, tranh chấp, chúng tôi đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì mối quan hệ, sự tin cậy của khách hàng vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ của công ty.

Quy trình khiếu nại thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Khách hàng gửi khiếu nại về sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi theo 1 trong những cách dưới đây:

Lưu ý: Trong email vui lòng ghi rõ nội dung phản ánh/khiếu nại/yêu cầu cần giải quyết và cung cấp các tài liệu, thông tin có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ đang muốn khiếu nại.

Bước 2: Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ tiếp nhận các khiếu nại, liên hệ làm rõ các yêu cầu của Khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể và xử lý khiếu nại từ 7 – 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Tùy theo tính chất và mức độ của sự việc, chúng tôi sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ Khách hàng giải quyết khiếu nại, tranh chấp.

Bước 3:  Chúng tôi có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp các thông tin, bằng chứng liên quan đến giao dịch, sản phẩm để xác minh, làm rõ vụ việc và có hướng xử lý thích hợp.

Bước 4: Mọi tranh chấp phát sinh sẽ được ưu tiên giải quyết thông qua đàm phán, thương lượng.

Các bên bao gồm Khách hàng – Công ty – Đơn vị vận chuyển có liên quan phải tích cực giải quyết vấn đề đang được khiếu nại. Các bên có liên quan phải có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn.

Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn do lỗi từ công ty, chúng tôi sẽ áp dụng các hình thức xử lý thích đáng tùy thuộc vào mức độ sai phạm. Đồng thời, chúng tôi sẽ có trách nhiệm bồi thường, bồi hoàn cho Khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với Khách hàng.

Trong vòng 30 ngày, nếu thương lượng không thành, các bên có thể gửi Đơn đến cơ quan quản lý hoặc khởi kiện ra Tòa án.

Xin chân thành cảm ơn!