Tư vấn kỹ thuật

Phương pháp chọn giống heo

Phương pháp chọn giống heo

Trong phương hướng công tác giống , nhân thuần chủng để tạo ra các dòng heo khác nhau phù hợp với thị trường và điều kiện