Phụ kiện thay thế quạt Composite

Minh Phát cung cấp các phụ kiện thay thế, sửa chữa các dòng quạt Composite phổ biến như Quạt 48”, 36”

  • Cánh quạt
  • Chớp quạt
  • Buli
  • Môtơ
  • Dây curoa

Thông tin sản phẩm

Dây curoa composite

Cánh quạt composite

Buly quạt PKQ01

moto

Chớp quạt multifan

Additional information