Lồng úm heo con (Composite)

Sản phẩm dùng lắp đặt trong chuồng heo nái đẻ.
Mã hàng: PKH07-1
 • Vật liệu: Composite,
 • Kích thước: 1000x 460x130mm
 • Độ dày: 3mm
 • Phân loại: Trái/Phải
 • Màu sắc: trắng
 • Phụ kiện kèm theo:bản lề

Thông tin sản phẩm

Sản phẩm dùng lắp đặt trong chuồng heo nái đẻ.

 • Vật liệu: Composite
 • Phân loại: Trái/Phải
 • Kích thước: 1000x460x130mm. Độ dày 3.0±0.5
 • Màu sắc: trắng
 • Phụ kiện kèm theo: bản lề

mp nắp úm heo 1

Additional information