Lồng úm heo con (Composite)

Sản phẩm dùng lắp đặt trong chuồng heo nái đẻ.

  • Vật liệu: Composite,
  • Phân loại: Trái/Phải
  • Kích thước: 1000x 460x130mm
  • Màu trắng
  • Phụ kiện kèm theo:bản lề

Thông tin sản phẩm

Sản phẩm dùng lắp đặt trong chuồng heo nái đẻ.

  • Vật liệu: Composite,
  • Phân Loại: Trái/Phải
  • Kích thước: 1000x 460x130mm
  • Màu trắng
  • Phụ kiện kèm theo:bản lề

Additional information