Lồng úm heo con (Composite)

Sản phẩm dùng lắp đặt trong chuồng heo nái đẻ.

  • Vật liệu: Composite,
  • Phân loại: Trái/Phải
  • Kích thước: 1000x 460x130mm
  • Màu trắng
  • Phụ kiện kèm theo:bản lề

Thông tin sản phẩm

Sản phẩm dùng lắp đặt trong chuồng heo nái đẻ.

  • Vật liệu: Composite,
  • Phân loại: Trái/Phải
  • Kích thước: 1000x 460x130mm. Độ dày 3.0+/-0.5
  • Màu sắc: trắng
  • Phụ kiện kèm theo: bản lề

mp nắp úm heo 1

Additional information