Máng tập ăn cho heo con bằng gang

Sản phẩm tập ăn cho heo con.

Vật liệu: gang

Trọng lượng: 4.2 ± 0.1Kg

 

Mô tả

Máng tập ăn bằng gang cho heo