Máng tập ăn Inox – MTA05

  • Sản phẩm sử dụng cho heo con tập ăn, uống
  • Vật liệu: Inox 304
  • Lắp trên chuồng nái đẻ hoặc cai sữa bằng móc gài
  • Thanh chia ô có thể quay được tạo tiếng kêu để hấp đẫn heo con.

Thông tin sản phẩm

Máng ăn Inox cho heo

Additional information