Núm uống cho heo

Gồm các loại:

 1. Núm uống cho heo nái – Φ21
 2. Núm uống cho heo con –  Φ19
 3. Núm uống cho heo thịt – Φ27
 4. Núm uống nhỏ giọt cho heo thịt (Ráp trên máng ăn)
 5. Núm uống nhỏ giọt cho heo con (Ráp theo chén uống nước)
 6. Núm uống dạng ngậm cho heo thịt cho heo thịt & heo nái

Thông tin sản phẩm

Núm uống nước inox Ø19
Mã hàng: HEU.N01
 • Vật Liệu: Inox 304 (không rỉ)
 • Kích thước: Dài 60mm, ren 3/8″ NPT
 • Trọng lượng: 68g
 • Áp xuất: 30-60 PSI
Núm uống nước inox Ø21
Mã hàng: HEU.N02
 • Vật Liệu: Inox 304 (không rỉ)
 • Kích thước: Dài 66mm, ren 1/2″ NPT
 • Trọng lượng: 87g
 • Áp xuất: 30-60 PSI
Núm uống nước inox Ø21
Mã hàng: HEU.N02-1
 • Vật Liệu: Inox 304 (không rỉ)
 • Kích thước: Dài 63mm, ren 1/2″ NPT
 • Trọng lượng: 88g
 • Áp xuất: 30-60 PSI
Núm uống nước inox Ø27
Mã hàng: HEU.N03
 • Vật Liệu: Inox 304 (không rỉ)
 • Kích thước: Dài 66mm, ren 3/4″ NPT
 • Trọng lượng: 130g
 • Áp xuất: 30-60 PSI
Núm uống nước inox Ø21
Mã hàng: HEU.N04-1
 • Vật Liệu: Inox 304 (không rỉ)
 • Kích thước: Dài 110mm, ren 1/2″ NPT
 • Trọng lượng:172g
 • Áp xuất: 30-60 PSI
Núm uống nước inox Ø21
Mã hàng: HEU.N05
 • Vật Liệu: Inox 304 (không rỉ)
 • Kích thước: Dài 67mm, ren 1/2″ NPT
 • Trọng lượng: 56g
 • Áp xuất: 30-60 PSI
Núm uống nước inox Ø21
Mã hàng: HEU.N07
 • Vật Liệu: Inox 304 (không rỉ)
 • Kích thước: Dài 100mm, ren 1/2″ NPT
 • Trọng lượng: 120g
 • Áp xuất: 30-60 PSI
Núm uống nước inox Ø21
Mã hàng: HEU.N08
 • Vật Liệu: SUS304 (không rỉ)
 • Kích thước: Dài 84mm, ren 1/2″ NPT
 • Trọng lượng: 107g
 • Áp xuất: 30-60 PSI
Núm uống nước inox Ø21
Mã hàng: HEU.N08-1
 • Vật Liệu: Inox 304 (không rỉ)
 • Kích thước: Dài 90mm, ren 1/2″ NPT
 • Trọng lượng: 111g
 • Áp xuất: 30-60 PSI

Sản phẩm núm uống được sản xuất bởi Minh Phát.

Vật liệu: Inox 201 không rỉ sét

Chúng tôi cam kết bảo hành 1 năm cho tất cả các chi tiết.

Có bán phụ kiện thay thế.

Núm uống cho heo

Additional information