Thông tin sản phẩm

Ống thẳng:

Mã hàng Đường kính(mm) Dày Dài Loại ống
ATD114-060 114 5 4000 Tải cám
ATD90-060 90 3.8 4000 Tải cám
ATD76-060 76 3.5 4000 Tải cám
ATD45-060 45 3.2 4000 Rơi cám

Ống cong:

Mã hàng Đường kính(mm) Dày Dài Góc cong (độ)
ATD114-061 114 5 1300 30
ATD114-062 114 5 1300 40
ATD90-061 90 3.8 1300 30
ATD90-062 90 3.8 1300 40
ATD76-061 76 3.5 1300 30
ATD76-062 76 3.5 1300 40

Ống tải cám

Ống tải cám

Additional information