Ống tải cám

Minh Phát cung cấp các loại ống và  lò xo:

  • Đường kính 90mm – độ dày 4mm/ Lò xo 76mm
  • Đường kính 76mm- độ dày 4mm/
  • đường kính 60mm- độ dày 4mm
  • Đường kính 42mm – độ dày 2.5mm

Thông tin sản phẩm

Additional information