Tủ điều khiển bơm

Tủ điều khiển bơm nước cho tấm hệ thống tấm làm mát.

Nguyên lý hoạt động:

  • Chế độ chạy trực tiếp.
  • Chế độ chạy tự động: thông qua cảm biến độ ẩm sẽ tắt/mở số lượng motor bơm.
  • Số lượng bơm phụ thuộc vào nhu cầu của từng trại.

Thông tin sản phẩm

Tủ điều khiển bơm

Additional information