Thiết bị nâng hạ đường ăn

Hệ thống nâng hạ đường ăn, uống, bạt hông trong trại chăn nuôi cần các thiết bị cơ bản sau:

  1. Tời quay (Tời quay gắn tường, Tời quay gắn trần)
  2. Dây cáp 5 mm , dây dù 4-5mm
  3. Ròng rọc lớn nhỏ các loại ( 90, 60, 40 mm
  4. Ốc xiết cáp 5mm
  5. Bát treo

Thông tin sản phẩm

thẻ tời quay gắn trần TTT06-3

Cáp kẽm các loại

Ròng rọc 45 - HTT01.jpg

Ròng rọc 45 - HTT01-1

Thẻ ròng rọc 90 - HTT03-1

 

Bát điều chỉnh đường ăn

 Bát treo ròng rọc

 Cùm treo đường ăn

Additional information