Máng ăn cho gà lồng

Mã hàng:

  • MG08 Máng ăn dài 600mm
  • MG09 Máng ăn dài 400mm

Máng ăn cho gà lồng

Thông tin sản phẩm

Mã hàng MG09
  • Kích thước: 400 (mm)
  • Vật liệu: PP
  • Màu sắc: Vàng
  • Sản xuất bởi Minh Phát
Mã hàng MG08
  • Kích thước: 600 (mm)
  • Vật liệu: PP
  • Màu sắc: Vàng
  • Sản xuất bởi Minh Phát

Additional information