Máng ăn cho gà lồng

Mã hàng:

  • MG08 Máng ăn dài 60 cm
  • MG09 Máng ăn dài 40 cm

Máng ăn cho gà lồng

Thông tin sản phẩm

Mã hàng MG09

  • Kích thước: 40 cm
  • Vật liệu: PP
  • Màu sắc: Vàng
  • Sản xuất bởi Minh Phát

Mã hàng MG08

  • Kích thước: 60 cm
  • Vật liệu: PP
  • Màu sắc: Vàng
  • Sản xuất bởi Minh Phát

Additional information