Bình uống nước

Bình uống nước cho gia cầm gà vịt.

Mã hàng:

  • BU01 – Bình uống 1lít
  • BU02 – Bình uống 2lít
  • BU03 – Bình uống 4lít
  • BU04 – Bình uống 8lít

Thông tin sản phẩm

Loại 1L
Mã hàng: BU01
  • Đường kính: Đáy máng: 150mm, Cao: 180mm
Loại 2L
Mã hàng: BU02
  • Đường kính: Đáy máng: 165mm, Cao: 245mm
Loại 4L
Mã hàng: BU03
  • Đường kính: Đáy máng: 215mm, Cao: 320mm
Loại: 8L
Mã hàng: BU04
  • Đường kính: Đáy máng: 240mm, Cao: 390mm

Bình uống nước cho gia cầm gà vịt

  • Màu sắc: Trắng/ vàng (hoặc theo đơn đặt hàng)
  • Vật liệu: nhựa PP/HDPE

Additional information