Bình uống nước

Mã hàng:

  • BU01-Bình uống 1lít
  • BU02-Bình uống 2lít
  • BU03-Bình uống 4lít
  • BU04-Bình uống 8lít

Vật liệu: Nhựa PP/HDPE

Màu sắt: Đáy vàng,bình trắng/ hoặc theo đơn đặt hàng

Thông tin sản phẩm

Bình uống nước cho gà

Bìnhh uống 1 lít - BU01

Bìnhh uống 2 lít - BU02

Bìnhh uống 4 lít - BU03

Bìnhh uống 8 lít - BU04

Additional information