Bình uống nước

Bình uống nước cho gia cầm gà vịt.

Mã hàng:

 • BU01 – Bình uống 1lít
 • BU02 – Bình uống 2lít
 • BU03 – Bình uống 4lít
 • BU04 – Bình uống 8lít

Thông tin sản phẩm

Loại 1L

 • Mã hàng: BU01
 • Đường kính: Đáy máng: 15mm, Cao: 18mm

Loại 2L

 • Mã hàng: BU02
 • Đường kính: Đáy máng: 16.5mm, Cao: 24.5mm

Loại 4L

 • Mã hàng: BU03
 • Đường kính: Đáy máng: 21.5mm, Cao: 32mm

Loại: 8L

 • Mã hàng: BU04
 • Đường kính: Đáy máng: 24mm, Cao: 39mm

Bình uống nước cho gia cầm gà vịt

 • Màu sắc: Trắng/ vàng (hoặc theo đơn đặt hàng)
 • Vật liệu: nhựa PP/HDPE

Additional information