Máng ăn gà con – MG06

Máng ăn cho gà con

Thông tin sản phẩm

Máng ăn cho gà con

Additional information

Đường kính miệng máng

290mm

Đường kính đáy máng

260mm

Vật liệu

Nhựa PP

Sức chứa

4kg

Màu sắc

Thân máng màu Vàn, Nắp màu Xanh