Kẹp treo ống

Kẹp treo ống dẫn nước cho hệ thống uống tự động

Phần ống vuông: lắp đặt được cho ống 22x22mm hoặc 25x25mm

Phần ống tròn: sử dụng ống kẽm Ø27

Thông tin sản phẩm

Kẹp treo
Mã hàng: GU12
  • Vật liệu: Nhựa PP
  • Màu sắc: cam
  • Bao gồm: kẹp ống Φ27 và ống vuông 22x22mm
Kẹp treo
Mã hàng: GU12-1
  • Vật liệu: Nhựa PP
  • Màu sắc: đỏ
  • Bao gồm: kẹp ống Φ27 và ống vuông 22x22mm
Kẹp treo dây dù
Mã hàng: GU12-4
  • Vật liệu: Nhựa PP
  • Màu sắc: vàng
  • Bao gồm:  kẹp ống Φ27 và ống vuông 22x22mm hoặc 25x25mm

Kẹp treo ống dẫn nước cho hệ thống uống

Hệ thống đường uống nước cho vịt

Additional information