Kẹp treo ống

Kẹp treo ống dẫn nước cho hệ thống uống tự động

Phần ống vuông: lắp đặt được cho ống 21x21mm hoặc 25x25mm

Phần ống tròn: sử dụng ống kẽm Ø27

Thông tin sản phẩm

Kẹp treo ống dẫn nước cho hệ thống uống

Hệ thống đường uống nước cho vịt

Additional information