Phụ kiện đường uống

Bao gồm các sản phẩm như:

  • Nối ống PVC vuông 22x22mm, 25x25mm
  • Nối ống PVC vuông/tròn 22x22mm, 25x25mm
  • Nối ống mềm vuông 22x22mm, 25x25mm
  • Kẹp dừng kim loại
  • Bát điều chỉnh 3 lỗ

Thông tin sản phẩm

Ống nối casu

Ống nối vuông tròn

blank

Additional information