Phụ kiện đường uống

Bao gồm các sản phẩm như:

 • Nối ống PVC vuông 22x22mm, 25x25mm
 • Nối ống PVC vuông/tròn 22x22mm, 25x25mm
 • Nối ống mềm vuông 22x22mm, 25x25mm
 • Kẹp dừng kim loại
 • Bát điều chỉnh 3 lỗ

Thông tin sản phẩm

blank

Nối ống cao su

 • Mã hàng:
 • GU10-1: loại 22x22mm
 • GU10-3: loại 25x25mm
 • Vật liệu: cao su
blank

Nối ống vuông

 • Mã hàng:
 • GU10: loại 22x22mm
 • GU10-2: loại 25x25mm
 • Vật liệu: nhựa PVC
blank

Nối ống vuông/ tròn

 • Mã hàng:
 • GU11: loại 22x25mm
 • GU11-1: loại 25x25mm
 • Vật liệu: nhựa PVC

Additional information