Bộ xã cuối tuyến

  • Chiều cao ống thở: 60cm
  • Van mở nước 27
  • Kiểu kết nối: Lỗ Φ 21
  • Kep kim loại giúp cố định bộ xả với đường ống.

Thông tin sản phẩm

Sản phẩm dùng để điều chỉnh áp lực nước cho hên thống uống tự động băng núm uống.

Additional information