Bộ xả cuối tuyến

  • Chiều cao ống thở: 60cm
  • Van mở nước 27
  • Kiểu kết nối: Lỗ Φ 21
  • Kẹp kim loại giúp cố định bộ xả với đường ống.

Thông tin sản phẩm

Sản phẩm dùng để điều chỉnh áp lực nước cho hệ thống uống tự động bằng núm uống.

Additional information