Ống cấp nước

Ống cấp nước cho gia cầm

Thông tin sản phẩm

Ống cấp nước
Mã hàng: GUO1
  • Vật liệu: PVC
  • Kích thước: 22x22mm dài 4m
Ống cấp nước
Mã hàng: GUO3
  • Vật liệu: PVC
  • Kích thước: 25x25mm dài 4m

Ống cấp nước cho gia cầm

Additional information

Kích thước

cây dài 4m, ống dạng vuông, 21x21mm,25x25mm