Thông tin sản phẩm

  • Mã hàng: GU09
  • Sử dụng với ống nhựa vuông 22x22mm
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Mã hàng: GU09-1
  • Sử dụng với ống nhựa vuông 25x25mm
  • Xuất xứ: Việt Nam

Additional information