Hệ thống uống nước cho vịt

  • Vật liệu nhựa
  • Mã hàng:
    – GU09   : Núm dùng cho ống vuông 22x22mm
    – GU09-1: Núm uống dùng cho ống vuông 25×25
  • Lưu lượng nước: 120ml/ phút ở cột áp 40mm

Thông tin sản phẩm

Tại sao nên sử dụng cho vịt uống bằng núm?:
Sử dụng núm uống và hệ thống núm

Additional information