Hệ thống uống nước tự động cho vịt HTU01-1

Mã hàng: HTU01-1

  • Đường uống cho vịt dài X m, Bao gồm X cây ống vuông 25x 25mm dài 4m, 16 núm/cây, Hệ thống nâng hạ đầy đủ
  • Không bao gồm: Ống Kẽm D27 dày 1,9mm Hòa Phát, bộ điều áp, máy pha thuốc, bộ sốc điện .

Thông tin sản phẩm

Hệ thống uống nước tự động cho vịt

Additional information