Hệ thống đường uống nước cho vịt

Thông tin sản phẩm

  • Mã hàng: HTU- 07-2
  • Sử dụng với ống nước vuông 22x22mm
  • Xuất xư : Trung Quốc
  • Lưu lượng nước: 120ml/ phút ở cột áp 40mm

Additional information