Phụ kiện chuồng heo

Minh Phát Huy cung cấp đầy đủ các phụ kiện cho gia công chuồng heo:

Khóa cửa (Khóa đồng tiền): Thép si, thép đen

Bát bản lề cửa: 1,5cm, 2.5cm, 3,5cm

Bát 2 lỗ:

U bắt ống nước Φ21

Thông tin sản phẩm

Phụ Kiện

Additional information