Vỉ đựng trứng

Mã hàng:

  • VT01 Vỉ trứng nhỏ
  • VT02 Vỉ trứng lớn

Thông tin sản phẩm

Vỉ đựng trứng gia cầm

  • Mã hàng: VT01
  • Kích thước: 29.5 x 29.5 x 5.5cm
  • Trọng lượng: 200g ±5g
  • Vật liệu: Nhựa PP nguyên sinh

Vỉ đựng trứng gia cầm

  • Mã hàng: VT02
  • Kích thước: 31.5 x 31.5 x 5.5cm
  • Trọng lượng: 200g ±5g
  • Vật liệu: Nhựa PP nguyên sinh

Additional information