Xúc cám CP

Xúc cám CP

Sức chứa: 1Kg

Logo: In màu

Vật liệu: Nhựa PP

Thông tin sản phẩm

Additional information