Product Tag - mang tap an

 • Máng nhựa 5 cánh

  Máng ăn cho heocon tập ăn bằng nhựa

  Lắp đặt trên sàn chuông heo nái bằng móc gài.

  Sản phẩm dùng để đựng thức ăn hoặc sữa cho heo con

 • Máng nhựa 6 cánh

  Máng ăn cho heo bằng nhựa 6 cánh

 • Máng Inox

  • Sảm phẩm sử dụng cho heo con tập ăn, uống
  • Vật liệu: Thép không rỉ 304
  • Lắp trên chuồng nái đẻ hoặc cai sữa bằng móc gài
  • Thanh chia ô có thể quay được tạo tiếng kêu để hấp đẫn heo con.
 • Máng Inox 12 ô

  Máng Inox 12 ô