Máng cai sữa – MTA12

  • Mã hàng: MTA12
  • Kích thước: N=180cm x W=33cm x T=10cm
  • Vật Liệu: Inox
  • Trọng lượng:

Thông tin sản phẩm

Additional information