Máng cám bột

Máng phễu cho heo 3 bao Loại 1

Sử dụng cám bột, cám viên cho heo thịt

Thông tin sản phẩm

Máng-cám-bột-25kg
Máng-cám-bột-50kg
Máng-cám-bột-75kg

Máng phễu cho heo 3 bao Loại 1

Sử dụng cám bột, cám viên cho heo thịt

Additional information

Đường kính đáy máng

50cm – 60cm

Vật liệu

Inox Sus-201

Nắp đậy

Có nắp đậy