Thiết bị đầu cuối

Thiết bị đầu cuối giải pháp hoàn chỉnh đồng bộ hệ thống cấp thức ăn tự động trong chăn nuôi.

Thông tin sản phẩm

Bộ tải cám đáy bồn đơn Boot đơn 76 Boot đơn 90 Boot đơn 114
Mã hàng ATD76-020 ATD90-020 ATD114-020
Vật liệu Inox Inox Inox
Hệ ống Ø76 Ø90 Ø114
Đi kèm Cốt vít tải 76 Cốt vít tải 90 Cốt vít tải 114
Bộ tải cám đáy bồn đôi Boot đôi 76 Boot đôi 90 Boot đôi 114
Mã hàng ATD76-021 ATD90-021 ATD114-021
Vật liệu Inox Inox Inox
Hệ ống Ø76 Ø90 Ø114
Đi kèm Cốt vít tải 76 Cốt vít tải 90 Cốt vít tải 114
Bộ tải cám đáy bồn Boot ba 76 Boot ba 90 Boot ba 114
Mã hàng ATD76-022 ATD90-022 ATD114-022
Vật liệu Inox Inox Inox
Hệ ống Ø76 Ø90 Ø114
Đi kèm Cốt vít tải 76 Cốt vít tải 90 Cốt vít tải 114
Bộ trung chuyển cám đơn Boot đơn 76 Boot đơn 90 Boot đơn 114
Mã hàng ATD76-023 ATD90-023 ATD114-023
Vật liệu Inox Inox Inox
Hệ ống Ø76 Ø90 Ø114
Đi kèm Cốt vít tải 76 Cốt vít tải 90 Cốt vít tải 114
Bộ chuyển cám giữa tuyến quay90° Boot đôi 76 Boot đôi 90 Boot đôi 114
Mã hàng ATD76-032 ATD90-032 ATD114-032
Vật liệu Inox Inox Inox
Hệ ống Ø76 Ø90 Ø114
Đi kèm Cốt vít tải 76 Cốt vít tải 90 Cốt vít tải 114
Bộ chuyển cám giữa tuyến 2 ngõ ra Boot đôi 76 Boot đôi 90 Boot đôi 114
Mã hàng ATD76-033 ATD90-033 ATD114-033
Vật liệu Inox Inox Inox
Hệ ống Ø76 Ø90 Ø114
Đi kèm Cốt vít tải 76 Cốt vít tải 90 Cốt vít tải 114
Chuyển cám giữa tuyến 90° Boot đơn 76 Boot đơn 90 Boot đơn 114
Mã hàng ATD76-034 ATD90-034 ATD114-034
Vật liệu Inox Inox Inox
Hệ ống Ø76 Ø90 Ø114
Đi kèm Cốt vít tải 76 Cốt vít tải 90 Cốt vít tải 114
Bộ tải cám cuối tuyến 90° Boot đơn 76 Boot đơn 90 Boot đơn 114
Mã hàng ATD76-035 ATD90-035 ATD114-035
Vật liệu Inox Inox Inox
Hệ ống Ø76 Ø90 Ø114
Đi kèm Cốt vít tải 76 Cốt vít tải 90 Cốt vít tải 114
Bộ tải cám cuối tuyến 90° Boot đơn 76 Boot đơn 90 Boot đơn 114
Mã hàng ATD76-040 ATD90-040 ATD114-040
Vật liệu Inox Inox Inox
Hệ ống Ø76 Ø90 Ø114
Đi kèm Cốt vít tải 76 Cốt vít tải 90 Cốt vít tải 114
Đi kèm Cốt vít tải Ø76 Cốt vít tải Ø90 Cốt vít tải Ø114

Thiết bị đầu cuối dành cho hệ thống cấp thức ăn tự động trong chăn nuôi heo gà gia cầm gia súc

Additional information