Giá (kẹp) thiến heo

Sảm phẩm hỗ trợ cho công tác thiến heo một cách thuận tiện và an toàn

Vật liêu: Thép không rỉ

Xuất xứ; Việt Nam

Thông tin sản phẩm

Giá kẹp thiến heo

Additional information