Máng ăn tự động (bầu lệch) - MTD07

Dòng sản phẩm có 3 loại sức chứa: 25kg, 50Kg, 75Kg sử dụng tương ứng với trọng lượng của heo

Vật liêu: Inox 201 hoặc 304

 

Thông tin sản phẩm

Máng ăn tự động

Additional information